Model : Horikawa Shion(@xiyin75

Photographer : Tsubasa Masuda(@tsubasa_jvv